-
 
Mitt namn är Annika Bergman och jag kallar mig för eurytmicoach. Jag är eurytmilärare, coach och rörelsekonstnär.
Freja Eurytmi heter mitt företag och jag ger Inspirationsföreläsningar, utbildar i eurytmi, olika inlärningsstilar och hälsoförebyggande personalutveckling.
 
  • Inspirationsföreläsning, kurser och helhetskoncept för skolan om "extra anpassningar och särskilt stöd". Verktyg för att möta alla sorters elever med inlärningsproblem och diagnoser. Multipla Intelligenser-"kropps-och språkkloka"övningar- vad är det? Lärare åk 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet, specialpedagoger, speciallärare. Läs mer under Inspiration i skolan och meditation för barn.
 
  • Kurs i SDI - stärka sitt inre ledarskap. Personalutveckling för företag med mediyoga och eurytmi. Bygga sina styrkor, få fördjupad förståelse för varandras olikheter- förebygga konflikter, främja psykisk hälsa och få konkreta verktyg för stresshantering. Läs med under SDI- Stärk ditt inre ledarskap.
  • Kurs i eurytmi en rörelsekonst som utvecklar den fonologiska medvetenheten, språkutveckling, fysiskt, mentalt och själsligt. Eurytmi i kombination med mediyoga, rytmisk rörelseträning, massage och meditation för idrottslärare, idrottstränare, kroppsterapeuter. Läs mer under Inspiration i skolan och Dans i skolan- eurytmi.
  • Fördjupad kurs i eurytmi, musik, språk och braingym. Övningar mot scenskräck och att utveckla sitt verktyg och sin sceniska gestaltning, medvetenhet om energier och stärkande övningar för dansare och skådespelare. Läs mer under Dans i skolan- eurytmi.
 
             Kontakta mig på : 070-2281738
          annika.freja@gmail.com
 
     
Site Builder drivs av  Vistaprint