Freja Eurytmi - Inspiration till inlärningsstilar
Mitt namn är Annika Bergman och jag är eurytmilärare, rörelsekonstnär, medicinsk yoga instruktör, coach och handledare i personlig utveckling.
Jag arbetar som konsult på skolor i elevhälsoteamet med specialpedagogiska frågor och utveckling av organisationen.

De uppdrag jag haft som konsult har varit som eurytmilärare, dramapedagog, speciallärare, specialpedagog och undervisning på Barn och fritidsprogrammet. Jag har erfarenhet av att arbeta på alla stadier från förskoleklass upp till gymnasiet. Jag har även haft möjlighet att utbilda olika yrkesgrupper på Försvarsmakten i personal- och teamutveckling vilket jag har haft stor användning av.

I mitt arbete i elevhälsoteam har jag erfarenhet av att elever som har behov av specialpedagogik oftast har en eller flera inlärningsstilar som väldigt sällan används i de teoretiska ämnena. De känner sig ofta utanför och "dumma", de får också lätt "blackout"vid prov och har svårt att minnas om de är stressade. De har däremot gjort stora framsteg om de fått arbeta på ett annat sätt än de klassiska inlärningsstilarna. Läs vidare under fliken Multipla intelligenser. Detta vill jag bidra till att ändra på så att eleverna får använda sina styrkor, få tillbaka självförtroendet och lättare nå kunskapskraven.

Jag ger inspirationsföreläsningar och kurser om inlärningsstilar med inspiration av Howard Gardners arbete, konstnärligt arbete i teoretiska ämen, praktiska prov, eurytmi- rörelsekonst där jag delar med mig av ett rikt material från litteraturen och musiken.
Forskning presenteras också om fördelarna med att använda sig av mer konstnärligt skapande, estetisk rörelse och att varva teoretiska övningar med praktiska för att verkligen förankra kunskapen.

Kursen SDI® (Strength Deployment Inventory®)  ger fördjupad kunskap om våra personliga styrkor och är en kombination av teoretiska och praktiska övningar för personlig utveckling och teambuildning. Stresshantering med eurytmi - konstnärligt övande och medicinska yoga ingår  för ökat välmående.

  • Inspirationsföreläsningar och kurser skräddarsys för:


  •  Lärare åk 1-3, 4-6, 7-9 eller gymnasiet. Om helhetskoncept för skolan om extra anpassningar i undervisningen. Verktyg för att möta alla elevers olikheter som inlärningsproblem och diagnoser. Multipla Intelligenser-"kropps-och språk kloka"övningar- hur kan vi använda oss av konstnärligt arbete i de teoretiska ämnena.Läs mer under " Inspiration i skolan" och Forskning.

  • Elevhälsan, specialpedagoger, speciallärare.för att arbeta med elever med inlärningsproblem och diagnoser. Multipla Intelligenser-"kropps-och språk kloka"övningar- vad är det? Studieteknik, minnesträning, koncentrationsövningar, övningar innan prov etc.  Läs mer under "Inspiration i skolan".

  •  Hela personalen, eller kollegiet/ arbetslagledare och ledning.                                                                         
  • SDI® (Strength Deployment Inventory®)- att stärka sitt inre ledarskap. Personalutveckling för skolor och andra företag med mediyoga och eurytmi. Bygg på dina styrkor, få fördjupad förståelse för varandras olikheter- förebygga konflikter. Främja psykisk hälsa och få konkreta verktyg för stresshantering. Läs med under "SDI- Stärk ditt inre ledarskap".

  • Kurs för förskolepedagoger, speciallärare, idrottslärare och tränare. Eurytmi en rörelsekonst som utvecklar den fonologiska medvetenheten, språkutveckling, fysiskt, mentalt, själsligt och konstnärligt.  Eurytmi i kombination med mediyoga, rytmisk rörelseträning, massage och meditation. Läs mer under "Inspiration i skolan" och "Dans i skolan- eurytmi".

  • Fördjupad kurs för dansare och skådespelare. Eurytmi, musik, språk, braingym och konstnärligt skapande projekt. Övningar mot scenskräck och att utveckla sig själv som verktyg. Scenisk gestaltning, medvetenhet om energier och stärkande övningar Läs mer under "Dans i skolan- eurytmi".
 
             Kontakta mig på : 070-2281738
          annika.freja@gmail.com
 
     


Site Builder drivs av  Vistaprint