top of page

Forskning: The WOW factor

  The Wow Factor är en forskningsstudie av Anne Bamford professor i pedagogik, som gjorts i 170 länder om hur elever påverkas av att arbeta konstnärligt med teoretiska ämnen.

 

Huvudresultaten i forskningsrapporten The Wow Factor

 • Konst förekommer i de flesta länders läroplan.

 • Det finns dock ett glapp mellan vad som sägs och vad som faktiskt genomförs ute på skolorna.

 • Vad som är konstundervisning skiftar från land till land.

 • Det finns en skillnad mellan undervisning i konstämnen och undervisning genom konst.

 • Konstundervisning har inverkan på barnen, skolan och det omgivande samhället.

 • Fördelar med konstundervisning fanns endast då undervisningen hade hög kvalitet.

 

 • Att man måste våga röra sig utanför sin bekvämlighetszon och ta risker. Både elever och lärare måste lära sig att utmana sig själva.

 • Det måste finnas en täta kontakter mellan skolan och det omgivande samhället såsom kulturskapare, föreningar, företag, och institutioner.

 • Tid för reflektion kring det egna skapandet är oerhört viktigt. Eleverna måste ges tid och uppmuntras att reflektera över vad de har gjort och hur de gjort det.

 • Eleverna måste få visa upp det de har gjort i form av en konsert, en föreläsning, en utställning eller på något annat sätt. Att få visa upp vad de har skapat är lika viktigt som själva skapelseprocessen för att elevernas kreativitet ska stärkas.

 • Att vara kreativ tar tid. Det finns inga snabba lösningar för att bli mer kreativ utan man måste våga experimentera, misslyckas och testa på nytt för att bli riktigt duktig inom ett område.                     

 • Källa: Artikel av Carl-Magnus Höglund i Pedagogiska magasinet nr. 4 2009

 

images.jpg

Anne Bamford är professor i pedagogik i London och är känd för sin forskning om kulturens inverkan på inlärning och kreativitet i lärprocesser.

 

Genom undervisning i estetiska ämnen får eleven tillgång till kulturella koder och kulturellt kapital som gör att det är lättare att navigera sig i samhället och att aktivt delta i offentliga sammanhang.

 

När man undervisar genom estetiskt skapande och kreativitet använder lärare och elever olika estetiska uttryck för att förstärka undervisning och skapa en större förståelse för sitt ämne.

Man kan skapa i alla ämnen menar Bamford, men säger även att dålig undervisning kan döda kreativiteten.

Hon tog upp att många personer har fått sin kreativitet dödad av undermålig undervisning, kanske genom att en lärare inte uppmuntrat deras skapande eller att läraren har en gammaldags syn på att kreativitet är en talang man har eller inte.


– Alla kan träna och öva sig på att vara kreativa, slår Anne fast. Och här har skolan ett ansvar för att uppmuntra och stimulera eleverna. Hur kan jag uppmuntra mina elever att vara kreativa?

 

Några av de punkter som Anne Bamford tog upp som viktiga för en bra undervisning inom och genom estetiskt skapande och kreativitet är:

-Att erbjuda kulturupplevelser och estetiskt skapande är enligt Bamford inget som ska vara som strössel på en tårta, det är en laglig rättighet!

Dessutom är det en win-win för alla inblandade så vad ska ni göra mer er skola under läsåret?

Öva på samarbete med drama?

Dansa matematik?

Skapa nya bilder med datorn?

Spela in en actionfilm med Ipaden?

Låta eleverna skriva fanfiktion om  sina favoritband på svenskan?'

Endast fantasin sätter gränsen och tryter den så finns det massor med spännande inspiration på Kulan som du hittar 

här på Pedagog Stockholm eller på Kulturdirekt.

bottom of page