top of page

Inspirationsföreläsning/studiedagar för helhetskoncept

 

  • Vill du som rektor få hjälp att utveckla din skola, höja elevernas resultat, minska stödbehoven och öka den psykiska hälsan genom att få ta del av ett helhetskoncept utifrån just er skolas behov?

  • När det gäller de allmänna råden kring extra anpassningar och särskilt stöd så kan vi vara hjälpta av även en kartläggning vad gäller inlärningsstil och personlighet.

                 

  • Genom att använda olika verktyg och stresshantering i undervisningen behöver färre elever särskilt stöd, skolan sparar resurser när fler elevers behov kan tillgodoses i klassrumsundervisningen. Inspirationsföreläsning och kurser ges i att undervisa utifrån Multipla intelligenser och konkreta övningar i stresshantering för lärare. Jag har i samarbete med ImaginationGym på Irland spelat in en avslappningsskiva som kan användas både på svenska och engelska lektioner där eleverna kan måla sina inre upplevelser. 

  • SDI - Stärk ditt inre ledarskap. Teamutveckling för att förbättra kollegiets relationer genom fördjupad förståelse och att kunna hantera konflikter effektivare.

  • Du som rektor och ytterst ansvarig för skolan, lärarna och elevernas arbetsmiljö samt psykiska hälsa, kan få enskild coachning i ditt ledarskap.

  • Ledningsgruppen kan också behöva handledning och coachning i sitt uppdrag. Att få ett bra samarbete och flöde mellan elev- lärare- elevhälsan/resursteamet och ledningen är något ni får konkreta övningar för att utveckla. Stresshantering ingår.

bottom of page