top of page

Total SDI 1-2 dagars kurs, grupp

1-2 dagar

  • 14 timmar
  • varierande priser
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

SDI är en kurs för er som vill utvecklas i grupp och öka välbefinnandet och effektiviteten på er arbetsplats. Upplägget är på två dagar och med grupper över 10 st deltagare är vi två handledare. Stärk ditt inre ledarskap. Hantera Konflikter & utveckla relationer. . Kursen Total SDI® Strength Deployment Inventory® ger fördjupad kunskap om våra personliga styrkor och är en kombination av teoretiska och praktiska övningar för personlig utveckling och teambuildning. Stresshantering med eurytmi - konstnärligt övande och medicinska yoga ingår för ökat välmående. SDI® (Strength Deployment Inventory®)- stärk ditt inre ledarskap, är ett av verktygen jag arbetar med som hjälper människor att förbättra sina relationer och hantera konflikter effektivare. Genom övningar och egen reflektion över vad som motiverar dig, vilka dina styrkor är, samt insikt vad som kan hända om de överdrivs, får du verktyg för att växa i mötet med andra och förebygga samt lösa konflikter. ​ Exempelvis om egenskapen driftig är din största styrka, kan det vara så att i pressade situationer leder det till att du kör över dig själv eller andra? Är omtänksamhet en av dina största styrkor kanske du ibland glömmer dina egna behov och inte sätter gränser, vilket kan leda till att du utplånar dig själv? Nyckeln är att hitta balansen och att i god tid själv se när du behöver hålla dig tillbaka, sätta ner foten och säga nej eller när du istället behöver ”släppa handbromsen”.


Kontaktuppgifter

+ 0702281738

annika.freja@gmail.com

Rosersberg, Sverige

bottom of page